การประชุมรับฟังความคิดเห็น โครงการสร้างเสริมสุขภาวะในสถานศึกษาด้วยกระบวนการพัฒนาคุณธรรมจังหวัดสุรินทร์

(วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ) ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

      วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ได้เชิญนิเทศจิตอาสา จำนวน  20 คน ซึ่งเป็นบุคคลภายนอก เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นและสะท้อนปัญหาอุปสรรคในการออกนิเทศของสถานศึกษาต่างๆ เพื่อกำหนดแนวทางในการทำกิจกรรมย่อยในการดำเนินงานโครงการสร้างเสริมสุขภาวะในสถานศึกษาด้วยกระบวนการพัฒนาคุณธรรม:จังหวัดสุรินทร์ ณ ห้องประชุมชั้น ๒ อาคาร OTOP องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์  โดยสรุปความเห็นที่ประชุม ดังนี้

     (1) ด้านแผนงาน โครงการควรนำมาตรฐานการศึกษาของ รร.ที่สอดคล้องกับการสร้างเสริมสุขภาวะมาเป็นกิจกรรมหนึ่งของโครงการ
     (2) ด้านการเรียนการสอน แผนการจัดการเรียนรู้ ควรมีการปรับกิจกรรมให้สอดคล้องกับสร้างเสริมสุขภาวะ
     (3) ด้านมาตรฐานการศึกษาทั้ง 3 ด้าน ปรับกิจกรรมให้มีชีวิตสอดคล้องกับสุขภาวะ
     (4) ด้านกิจกรรมอื่นๆ อบจ.สุรินทร์ ควรนำกิจกรรมที่มีชีวิต เช่น การเอาผักมาชุบแป้งทอด /การแข่งทานผักชุบแป้งทอด /แข่งออกกำลังกาย แอโรบิค/ฮูลาฮูป/กายบริหาร/แม่ไม้มวยไทย/รำกันตรึม-เซิ้งหน้าเสาธง ฯมาบูรณาการกิจกรรมในการดำเนินการตามโครงการ

มติที่ประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ เห็นชอบตามเสนอและให้ผู้เกี่ยวข้อง     นำความเห็นไปดำเนินการปรับกิจกรรมในการดำเนินการตามโครงการฯ ตามมติประชุมต่อไปใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *